Kullanım Koşulları

Giriş

Bu yasal uyarı; www.bilet.net web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının ve rezervasyon motorunun tüm içeriğini kapsamaktadır. Lütfen bu kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Üyelik oluşturup oluşturmamanız fark etmeksizin www.bilet.net web sitesini, mobil sitesini, mobil uygulamalarını ve rezervasyon motorunu kullandığınızda ya da gezindiğinizde bu kullanım koşullarının tamamını kabul etmiş olmaktasınız. 

Bu yasal uyarı; Türkiye Cumhuriyeti’nde kayıtlı olan ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) nezdinde 14154 işletme belge numaralı Admier Seyahat Acentası unvanı ile kayıtlı A grubu seyahat acentesi olan Admier Turizm Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “Admier Seyahat” olarak anılacaktır) tarafından yayınlanmıştır.

İş bu Kullanım Koşulları içinde bulunan tüm açıklamalar ve şartlar Admier Seyahat için geçerlidir. Admier Seyahat; www.bilet.netweb sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamalarıyla tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımızın xml altyapılarını ya da iframe sistemlerini kullanarak, seyahat bileti satış ve rezervasyonu, sigorta işlemlerini yapmakta olup size ve üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

www.bilet.net herhangi bir zamanda bu yasal uyarıları ve kullanım koşullarını güncelleştirebilir ve değiştirebilir. Bu yasal uyarıların ve kullanım koşullarının bağlayıcılığı olduğundan, güncellemeler ve değişikliklerin olup olmadığını zaman zaman incelemenizi tavsiye ederiz. Rezervasyon motorunun belli sayfalarında bulunan şartlar veya hızlı bir şekilde tavsif edilmiş yasal uyarılar, işbu yasal uyarının bazı hükümlerinin yerine geçebilir.

İş bu Kullanım Koşulları ayrıca, Admier Seyahat hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL EDİP ONAYLAMIYORSANIZ, WEB SİTEMİZ, MOBİL SİTEMİZ, DİĞER UYGULAMALARIMIZ VE REZERVASYON MOTORUNUN KULLANIMINI DERHAL DURDURUNUZ. AKSİ HALDE İŞBU KULLANIM KOŞULLARININ TAMAMINI KABUL ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ.

XML Entegrasyonlarını Kullandığımız Çözüm Ortaklarımız

Bilet Satış, Rezervasyon, İptal ve İade İşlemleri

  • Biletal İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Genel Hükümler

1.     Admier Seyahat, www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları içinde mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, buralardaki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. Bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ile sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

2.     Admier Seyahat hizmetlerinden yararlananlar ve www.bilet.net web sitesini, mobil sitesini, mobil uygulamalarını kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcıların, www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları ve/veya başka bir üçüncü şahısların haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, www.bilet.net web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin Admier Seyahat ve Admier Seyahat’ in partneri sigorta, uçak bileti, otobüs bileti, otel hizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda Admier Seyahat’e muvafakat verdiğini, Admier Seyahat’in bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Admier Seyahat ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.     www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Admier Seyahat’ in, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, Admier Seyahat çalışanlarının ve yöneticilerinin, Admier Seyahat yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Admier Seyahat, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Admier Seyahat, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, kullanıcı Admier Seyahat’ in verdiği hizmetlerin sadece karşılaştırma hizmeti olduğunu, hiçbir surette kullanıcılarla hizmeti sunanlar arasında bir aracılık hizmeti verilmediğini, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının Admier Seyahat olmadığını kabul ve taahhüt eder.

4.     Kullanıcılar, Admier Seyahat’e www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Admier Seyahat, kullanıcılar tarafından Admier Seyahat’e iletilen veya www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

5.     Kullanıcılar, www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Admier Seyahat’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

6.     Admier Seyahat, www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Admier Seyahat, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, www.bilet.net web sitesinde, mobil sitesinde, mobil uygulamalarında paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve verinin doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. Admier Seyahat, kullanıcıların doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. Admier Seyahat bu içerik, bilgi, materyal ve verinin doğru olmadığını ya da eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Admier Seyahat tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Admier Seyahat tarafından yapılabilir. Admier Seyahat tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

7.     www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden, Admier Seyahat’in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Admier Seyahat tarafından link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler ile bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içerikleri hakkında Admier Seyahat’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

8.     Admier Seyahat, www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik ve Çerez Politikası" dahilinde kullanıcılar ve diğer taraflarla (Admier Seyahat’in bağlı şirketleri veya üçüncü parti hizmet sağlayıcıları) yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, Kullanıcıların menfaatine uygun olan çeşitli hizmet paketlerine ve hizmet tekliflerine dönüştürebilir. Admier Seyahat aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, www.bilet.net web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir. www.bilet.net web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamaların çeşitli işlemler için sizden talep edebileceği T.C. kimlik numarası, satın alma işleminin gerçekleşmemesi halinde saklanmayacaktır. Kullanıcılar, gönderdikleri bu bilgilerden doğan riskin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

9.     6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine göre Admier Seyahat, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirkettir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, sigorta, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Admier Seyahat sadece www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden yapılan işlemleri 3 yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

Özel Hükümler

10. www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden alınan biletlerle ilgili tüm rezervasyon, bilet satış, iptal ve değişiklik işlemleri; XML alınan üçüncü taraflar vasıtasıyla yapılmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kapsamında www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde Admier Seyahat ve bilet tedarikçileri yetkilidir.

11. www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız tüm bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinde; Ulusal ve Uluslararası Genel Uçuş Kuralları, ayrıca Uçuş Güvenlik Kurallarıyla birlikte; söz konusu havayolu şirketinin, bilet ücretleri ve taşıma kuralları dahil olmak üzere biletin iptal bilgisi, iptal halinde kesinti yapılacak bedeller, biletin iadesi, rezervasyon değişikliği ile ilgili uyguladığı tüm kurallar geçerli olacaktır. Kullanıcılar, uçuşun öngörülen zamanında yapılmaması, iptal edilmesi, ileri bir tarihe ertelenmesi, uçuş firmasının yolcuyu ve/veya eşyasını kabul etmemesi, bilet alıcısının uçuşa uygun olmaması, pasaportunun geçerlilik süresinin yetersiz olması, geçerli bir kimlik belgesinin olmaması gibi durumlarda Admier Seyahat’in sorumlu olmadığını kabul etmiş olurlar. Uçuş detaylarında verilen koltuk mesafesi, uçak modeli, video, wi-fi, koridor adedi, yiyecek gibi bilgiler havayolu ya da GDS tarafından anlık olarak sağlanır ve Admier Seyahat bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez. Havayolu şirketleri uçuş ile ilgili bu bilgiler üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kullanıcılar, her bilet satış ve rezervasyonunda, kullanım şartlarının onaylanmasıyla birlikte, bu şartları okuduklarını ve hükümleri kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.

12. İnternet üzerinden yapılan online bilet satın alma işlemleri sadece Visa, MasterCard ve American Express Kredi kartları ve banka kartları (Debit Kart) ile aşağıda belirtilen şekilde yapılabilmektedir;

13. Güvenlik nedeni ile satın alma sırasında kartınızın üç haneli güvenlik kodunu (CVC Numarası) girmeniz istenecektir. Güvenlik kodu kartının arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından sonra yer alan üç rakamdır. Bir alımı onayladığınızda ilgili tutar (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan karttan tahsil edilir.

14. www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız alışverişlerde 3D Secure güvenlik sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımıyla ilgili gerekli bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz. Admier Seyahat, fraud (dolandırıcılık) şüphesi bulunan biletleme işlemlerinde kredi kartı için ek güvenlik önlemleri alabilir, Kullanıcı / Üye’ den ek teyit sağlanmasını isteyebilir. Ek güvenlik teyidi sağlanamadığı durumlarda Admier Seyahat biletlemeyi iptal edebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcı / Üye biletleme sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirilir. Biletleme sırasında verilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı / Üye sorumludur, Admier Seyahat bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

15. www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden almış olduğunuz biletlerde, işlem yaptığınız havayolu şirketlerinin iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir. Bu kurallar havayolu şirketlerine ve bilet alınan sınıf farklılıklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Havayolu şirketinden, iptal / iade kurallarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Her koşulda, satın aldığınız biletleme servis ücreti iade edilmez. Ayrıca havayolu şirketinin kurallarına göre, biletin cezalı iadesi veya iadesinin kabul edilmemesi söz konusu olabilir. Promosyon sınıfına dahil olan biletlerde genellikle herhangi bir iptal, iade ve değişiklik yapılamaz. Ekonomi kategorisinde iptal, iade ve değişiklik koşulları havayolunun kurallarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Business (veya benzeri) kategorilerine ait biletlerde de iptal, iade ve değişiklik koşulları seçmiş olduğunuz havayolunun kuralına göre değişiklik gösterebilir.

16. İadesi mümkün olan veya ilgili havayolu tarafından iadesine karar verilen biletin bedel iadesi, bileti satın alırken kullanılan ödeme yöntemine uygun olarak yapılır. İadelerin ilgili banka veya kredi kartına yansıtılma süresi bankalara ve kart programlarına göre farklılık gösterebilir. Bu konuda bankalardan bilgi alınabilir. 

17. No-Show (Uçuş Hakkının Kullanılmaması / Uçuşa gelinmemesi) halinde, iptal ve iade işlemlerinde, bazı havayolu firmaları, sadece tahsil edilmiş olan havalimanı vergilerini Kullanıcı / Üye’nin bizzat kendisine veya Kullanıcı / Üye adına Admier Seyahat’e iade edebilir. Biletleme servis ücreti / akaryakıt harcı iade kapsamında değildir ve bu iade prosedürleri havayolu firmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. No-Show durumunda havalimanı vergisinin iadesi Kullanıcı / Üye adına Admier Seyahat’e yapılmışsa, Kullanıcı / Üye, dilerse bu bedeli www.bilet.net web sitesindeki, mobil sitedeki, mobil uygulamalardaki üye hesabından bir sonraki uçuşu için ödeyeceği bilet ücreti için kullanabilir, dilerse kesintisiz olarak Admier Seyahat’ ten talep edebilir.

18. Seyahat Sigortası kapsamında iptal ve iadeler; üçüncü taraf olan sigorta şirketleri  tarafından sağlanan bilet iptal teminatlı seyahat sağlık sigortası ile birlikte satın alınan uçak biletlerinin iptal ve iadesinde Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ve iş bu teminata ait özel şartlar kapsamında, uçak biletinin son 3 saate kadar sigortalı tarafından herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya acil / mücbir sebepler olması halinde son ana kadar biletin iptal edilmesi durumunda sigorta şirketi tarafından bilet bedeli aşağıdaki şartlarla tazmin edilir;

Sigorta şirketi bilet iptali teminatı almış olan sigortalıların hasar başvurusunda bulunması ve ilgili belgelerin sigortalı tarafından temin edilmesi halinde teminat koşullarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederek hasar değerlendirmesini gerçekleştirecek ve değerlendirme sonucuna göre poliçede yazılı ödeme limiti ve oranlar dahilinde ödemeleri sigortalıya yapacaktır. Bilet iptalinde tazminat tutarı Admier Seyahat tarafından düzenlenen havaalanı vergileri ve hizmet bedeli dahil fatura bedeli üzerinden sigortalının muafiyeti olan %10’luk kısım ve varsa sigortalıya bilet sağlayıcı firma tarafından (havayolu şirketi) yapılan iade tutarı düşülerek ödenecektir. Bilet iptali promosyon biletler için de geçerlidir. Gidiş ve dönüş alınan biletlerde çift yön bilet iptali halinde toplam bilet tutarı üzerinden ödeme yapılacaktır. Paket fiyatlama (gidiş ve dönüş uçuşları için özel ve tek bilet fiyatlaması) ile yapılan satın almalarda tek yön biletin iptali teminat ve hizmet kapsamında olmayıp herhangi bir ödeme söz konusu değildir. Bilet iptaline ilişkin tazminat ödemesinin yapılabilmesi için öncelikle 0 (850) 309 44 44 numaralı telefondan çağrı merkezimizin aranarak biletin iptalinin yapılması ön koşuldur.

19. www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları üzerinden bilet satış esnasında sigorta hizmeti alan kullanıcılar üçüncü taraf olan sigorta acentesi aracılığı ile işlem yapmaktadır. Tüm sigorta poliçelerinin oluşturulması, iptal, iade ve operasyonel işlemler sigorta acentesinin sorumluluğundadır. Seyahat sigortasına ilişkin bilgiler için ilgili sayfamızı inceleyebilirsiniz.

20. İnternet üzerinden yapacağınız işlemlerin, internet sayfalarında gösterilen şekilde, tam olarak yapılması gerekmektedir. İşlemi yanlış veya hatalı yapmanız, isim, iletişim bilgisi, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş sınıfı gibi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istenen bilgilerin yanlış girilmesi veya seçilmesi nedeniyle oluşabilecek, rezervasyon, rezervasyon değişikliği, iptal ve iadelerle online bilet satın alma işlemlerinde çıkabilecek aksaklıklardan Admier Seyahat sorumlu değildir. Uluslararası Havacılık Kuralları, Sivil Havacılık Kanunu ve Havayolu Firmalarının Genel Politikaları gereği, yapılan bir rezervasyon veya satın alınan bilet bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz.

21. Kullanıcı/Üye, bilet satın almadan önce seçmiş olduğu destinasyona ait biletleme sınıfı, uçuş tarihi, uçuş saati, uçuş süreleri, kalkış ve varış havalimanı, aktarma havalimanı, bagaj hakkı, bagaj sınırlamaları ile ücretli / ücretsiz ek hizmetleri kontrol etmelidir.

22. Kullanıcı/Üye Uçağa Kabul Edilmeme, Uçuş Tehiri / Gecikme, Uçuş İptali ve Alt Sınıf-Üst Sınıfa Yerleştirilme gibi durumlarda, Yolcu Hakları Değerlendirme ve Uygulama Esasları Genelgesi kapsamında öncelikle havayolu şirketine; havayolu şirketinin cevabının yeterli olmaması, şikâyetten sonuç alınamaması veya şikâyete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne başvurabilecektir. Admier Seyahat’in uçağa kabul edilmeme, uçuş tehiri, uçuş gecikmesi, uçuş iptali ve alt sınıf-üst sınıfa yerleştirilme konularında müdahale yetkisi ve sorumluluğu yoktur.

23. Kullanıcı/Üye, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, adli işlem, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Admier Seyahat’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

24. Kullanıcı/Üye, doğal afet, terör, isyan, savaş, grev, iç karışıklık, halk olayları, elektronik iletişim bozukluğu, altyapı arızaları, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları ve diğer mücbir sebep hallerinden uçuşların iptal edilmesi, gecikmesi, havalimanlarının veya hava sahasının uçuş trafiğine kapatılması gibi durumlarda Admier Seyahat’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu sebeplerden biri veya bir kaçından dolayı oluşabilecek iptaller ve gecikmelerden sorumluluğun ilgili havayolu firmalarına veya ilgili yerel yönetimlere ait olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

25. Admier Seyahat, uçak bileti satış işleminde başarılı satış durumunu, satış akışının son aşamasında www.bilet.net web sitesinde, mobil sitede, mobil uygulamalarda göstermektedir. Buna ek olarak yolcuyu bilgilendirmek için kayıtlı e-posta adresine e-posta göndermekte, ayrıca cep telefonuna da kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme mesajı atmaktadır. Yolcuya satın alma aşamasında gösterilen sonuç sayfası, bilet satışının gerçekleştiği konusunda gerekli ve yeterlidir. E-posta ve kısa mesaj bilgilendirmeleri, Admier Seyahat’in ücretsiz servisleridir. Bu servislerde olabilecek erişim aksamaları ve gecikmelerden Admier Seyahat hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bazı durumlarda havayolu firması SMS, e-posta veya telefonla doğrudan iletişime geçerek uçuşla ilgili son değişiklikleri Kullanıcı/Üye’ye bildirebilir, bu durumda havayolu firmalarının en güncel bilgilendirmeleri ve duyuruları öncelikle dikkate alınmalıdır.

Fikri Mülkiyet Hakları

  26. www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamalar dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Kullanıcı/Üye tarafından sağlanan bilgiler ve www.bilet.net web sitesinin, mobil sitenin, mobil uygulamaların (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, HTML kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden Admier Seyahat’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları" olarak anılacaktır) Admier Seyahat’e ait ve/veya Admier Seyahat tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar/Üyeler, Admier Seyahat hizmetlerini, Admier Seyahat bilgilerini ve Admier Seyahat’ in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına www.bilet.net web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İş bu Kullanım Koşulları dahilinde Admier Seyahat tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar/Üyeler, Admier Seyahat’ in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

27. İş bu Kullanım Koşulları dahilinde Admier Seyahat tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, Admier Seyahat; www.bilet.net web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamalarının hizmetlerine, bilgilerine, Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'na, ticari markalarına, ticari görünümüne veya www.bilet.net web sitesinin, mobil sitesinin, mobil uygulamaları vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. İş bu Kullanım Koşulları’nı kabul ederek, Admier Seyahat’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, ayrıştırmamayı veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri Admier Seyahat’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’ndan kaldırmamayı, bunlara bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; Admier Seyahat’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerlerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiç kimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. Admier Seyahat’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanıyorsanız; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, ayrıştırma ya da hizmetlere ya da yazılıma bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programlarının Hukuki Korunmasına ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki haklarınızı etkilememektedir. İş bu Kullanım Koşulları’nda izin verilen haller dışında Admier Seyahat’in telif haklarına tabi çalışmalarının herhangi bir bölümünün kullanımı yasaktır ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarının ihlali, telif haklarının ihlalinden dolayı uğranan olası maddi zararın tazmini dahil olmak üzere hukuki ve cezai sorumluluğunuzu gerektirebilir. 

Mücbir Sebepler

28. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Admier Seyahat iş bu Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası" ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Admier Seyahat açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Admier Seyahat’ in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir Sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Admier Seyahat’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Admier Seyahat’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın www.bilet.net web sitesine, mobil sitesine, mobil uygulamalarına ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

29. İş bu Kullanım Koşulları'nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük ve Kabul

30. İş bu Kullanım Koşulları Admier Seyahat tarafından www.bilet.net web sitesi, mobil sitesi, mobil uygulamaları içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar/Üyeler, iş bu Kullanım Koşulları hükümlerini www.bilet.net web sitesini, mobil sitesini, mobil uygulamaları kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Admier Seyahat, dilediği zaman iş bu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler değişiklik tarihi belirtilerek www.bilet.net web sitesin, mobil sitesi, mobil uygulamalar üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.